2015. január 23.
Szerző: DYB

Nagy port kavart már a tervezetek megjelenése idején is a vasárnapi zárva tartás elrendelésére tett indítvány. Tudja, hogy Önre vonatkozik-e a törvény végleges verziója? Esetleg van-e mentessége és mégis nyitva tarthatja üzletét? Általános tájékoztatónkat az alábbiakban olvashatják.

2014.12.30. napján került kihirdetésre a 2014. évi CII. Törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról (azaz a vasárnapi zárva tartás törvénye), amely tartalmazza a kapcsolódó törvények (2005. évi CLXIV. Törvény a kereskedelemről, illetőleg 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) szükséges módosításait is.

Kire terjed ki a vasárnapi zárva tartási törvény és kik mentesülnek?

A törvény kevés kivétellel valamennyi kiskereskedelmi tevékenységre kiterjed, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják, tehát kiterjed pl. a mozgóárusra is.

A törvény az alábbi tevékenységek esetén nem korlátozza a nyitvatartási időt:
• gyógyszertárak
• repülőtéren kialakított üzlet
• vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet
• büntetés-végrehajtási intézetek területén, katonai objektumok, ill. egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenység
• piacok, helyi termelői piacok, vásárok
• üzemanyagtöltő-állomások
• turisztikai, szálláshely, vendéglátási szolgáltatási tevékenység
• kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység
• világörökségi területen található üzletek
• kulturális tevékenységet és fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenység.

A törvény alapján főszabály szerint üzlet kiskereskedelmi napokon (a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét többi napja) 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.

Mik a kivételek a vasárnapi zárva tartás szabálya alól?

A fenti szabály alól számos kivételt alkalmaz a törvény, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:
a) adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra,
b) december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között.
Ez utóbbi nyitvatartási szándékot azonban a kereskedelmi hatóságnak előzetesen be kell jelenteni, aki azt nyilvántartásba veszi és ellenőrzi.

Egyes üzletcsoportok vonatkozásában további kedvezményeket ad a törvény, így pl. a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet, újságot, ill. virágot árusító üzlet, ill. a sportlétesítményekben üzemelő üzletek számára további nyitvatartási lehetőségek adottak.

További engedmény, hogy az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, nyitva tarthat, ha kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

A törvény természetesen pontos definíciót ad valamennyi fogalomra, azaz megtalálhatjuk benne, mit tekint adventi időszaknak, kit tekint segítő családtagnak, milyen feltételeknek kell megfelelnie az újságot, pékárut, tejterméket, illetve virágot árusító üzletnek, érdemes tehát esetileg vizsgálni a megfelelést.

Élénk vita folyik abban a tekintetben, hogy vasárnap lehetséges-e megrendelések házhoz szállítása, vagy nem, jelenleg a törvény értelmezése alapján ez tilos lesz.

A törvény nem tartalmaz arra vonatkozóan korlátozást, hogy egy üzlet/bevásárlóközpont, amelyben többféle üzlet működik nyitva tarthat-e, hogy a vasárnap nyitva tartásra jogosult üzleteibe a vásárlók bejuthassanak. Álláspontunk szerint az ilyen nyitva tartást semmi sem korlátozza, hiszen maga a bevásárlóközpont nem folytat kiskereskedelmi tevékenységet, hanem szolgáltatást nyújt, amelyre viszont nem vonatkozik a törvény. Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy ünnepnapokon hasonló volt eddig is a szabályozás, így ahhoz hasonló eljárást lehet kialakítani. Érdemes azonban a bérlőkkel tisztázni a felelősségi és hatásköröket, így különösen, hogy van-e bárki, aki nyitva tartásra jogosult és ezzel élni is kíván, ennek van-e az üzemeltető részéről plusz költsége, ill. a szabályellenes nyitva tartás következményeit a bérlő viseli.

A törvény rendelkezéseinek megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi és az előírtak megsértése esetén bírság mellett akár az üzlet ideiglenes bezárásáról is határozhat. A kedvezmények, engedmények feltételeinek fennállását egy esetleges ellenőrzés során hitelesen kell tudni igazolni.

A fenti szabályok a gazdasági, üzleti kérdéseken túl kihatással vannak a munkabeosztásra is, azonban 2015. március 15. napjáig van tehát idő átgondolni és átszervezni a tevékenységet.

Javasoljuk, hogy március elején történjék ismételt felülvizsgálat annak tekintetében, hogy nem történt-e esetleges módosítás további könnyítés, vagy esetleg szigorítás a törvényen, illetőleg az értelmezési kérdések milyen módon tisztázódtak, nehogy probléma akadjon a vasárnapi zárva tartás szabályai miatt.