2013. január 21.
Szerző: Ügyvédi Iroda

foldregisztracio

A cégekre vonatkozó bejelentési kötelezettséget követően most itt az újabb bejelentési kötelezettség: a földhasználati bejelentés 2013.03.30. napjáig.

2013. január 1-je óta ugyanis a földhasználónak területnagyságtól függetlenül minden termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni. Ez alól egy kivétel van: az erdő művelési ágú területek.

 

Ennek indoka a földhasználati nyilvántartás teljességének biztosítása, a földhasználati viszonyok átláthatósága.

 

Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

A bejelentést a földhasználónak kell megtennie, aki lehet maga a tulajdonos (abban az esetben, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére) vagy például a haszonbérlő amennyiben ilyen irányú szerződés jött létre.

 

Mi a teendője?

A fentiek alapján annak eldöntéséhez, hogy mely földrészletek használatát kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni az ingatlan-nyilvántartás adatait kell figyelembe venni.

 

Ehhez mindenképpen érdemes tulajdoni lapot beszerezni (ebben az ügyvédi irodák vagy az illetékes földhivatalok tudnak segítséget nyújtani). Amennyiben a tulajdoni lap adatai alapján Önt is érinti a rendelkezés, akkor érdemes minél hamarabb, de legkésőbb március 30. napjáig intézkedni a földhasználat bejelentéséről.

 

Mennyibe kerül a bejelentés?

A földhasználati bejelentés az eredeti rendelkezések alapján 6.000,- Ft, illetve 12.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett történhetett, azonban a várakozásoknak megfelelően eltörlésre került a díjfizetési kötelezettség, így a mai naptól kezdődően a regisztrációs eljárás díjmentesen végezhető, illetőleg az eddig megfizetett díjak visszaigényelhetők.

Milyen ingatlanokat kell bejelenteni?

A bejelentési kötelezettség az alábbi külterületi és belterületi ingatlanokra vonatkozik:

 

Külterületi ingatlanok:szántó,szőlő,gyümölcsös,kert,

 

rét,

legelő (gyep),

nádas,

erdő,

fásított terület vagy

halastó,

 

Belterületi ingatlanok: szántó,szőlő,gyümölcsös,

 

kert, rét,

legelő (gyep),

nádas,

erdő,

fásított terület vagy

halastó.

 

Milyen ingatlanokra nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

 

Az erdő művelési ágú területet nem kell bejelenteni az illetékes földhivatalhoz.

Mivel az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok alapján a belterületi fekvésű 1 hektár, vagy annál kisebb területű földrészletet – függetlenül attól, hogy azon mező- vagy erdőgazdasági művelést folytatnak – művelés alól kivett területként kell nyilvántartani, e földrészletek nem minősülnek mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek, így azok használatát nem kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.

 

A zártkertekre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

Az ingatlan-nyilvántartásban zárkertként nyilvántartott ingatlanokra a termőföldre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A zártkertek – mint speciális ingatlanok – eddig sem képeztek kivételt a földhasználati bejelentés alól (úgy mint az erdő művelési ágú területek). A zártkertek használata is bejelentés-köteles volt, amennyiben a zártkertet (is) használó személy által használt összes terület meghaladta az 1 hektár térmértéket.

 

Meddig kell megtenni a bejelentést?

 

Általános szabály, hogy a földhasználónak a használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell a földhasználatát bejelenteni a földhivatalhoz az erre szolgáló földhasználati bejelentési adatlap formanyomtatvány kitöltésével.

 

Ha a földhasználat olyan szerződés alapján keletkezett, amelynek érvényességéhez jogszabály alapján kötelező írásba foglalás szükséges (így haszonbérleti szerződés esetén), a bejelentési adatlaphoz a szerződés eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát mellékelni kell.

 

A bejelentés határideje: 2013. március 30. napja.

Milyen adatokat kell bejelenteni?

A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt innen letöltheti, illetve a nyomtatvány cikkünk végén közvetlenül is letölthető word formátumban.

Mi történik, ha nem jelenti be az adatokat?

 

A földhivatal bírsággal sújtja a földhasználót, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese,  de minimum 5.000,- Ft.

A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Érdemes ezért a bejelentést mindenképpen megtenni.

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!