2017. június 19.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Sokan örömmel fogadják a székhelyszolgáltatás szabályozásában bekövetkező szigorodást, de az igazságügyi miniszter új, 2017. július 1-jétől hatályos rendelete terhet is ró mind a székhelyszolgáltatókra, mind a székhelyszolgáltatásra előfizető cégekre. Az alábbiakban összefoglaljuk a lényeget.

A székhelyszolgáltatásról szólószékhelyszolgáltatás 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet rövid, ennek ellenére több fontos változást hoz az eddig szabályozatlanul működő piacon. A jogszabályalkotó célja egyértelműen az, hogy megnehezítse, szigorítsa a székhelyszolgáltatás igénybevételének feltételeit. Nem véletlenül: a tapasztalatok szerint a valós tevékenységet nem folytató, gyakran csak számlagyárként használt cégek tömege van bejelentve székhelyszolgáltatóhoz, ami megnehezíti az érdemi kapcsolattartást a céggel.

Írásba foglalt szerződés – a korábbiaktól eltérően a székhelyszolgáltatást igénybe vevő mgbízó cégnek és a szolgáltatónak írásba foglalt megbízási, vagy egyéb szerződést kell kötnie egymással. A székhelyszolgáltatási szerződés főszabály szerint nem lehet határozott idejű, és a felek a megkötést követő egy éven belül rendes felmondással nem szüntethetik meg azt.

Az ingatlanra vonatkozó feltétel – lényeges szigorítás, hogy a székhely csak olyan ingatlan lehet, amely a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre az ingatlan-nyilvántartásban használati jog van bejegyezve. Nem vitás, hogy ezen rendelkezés célja, hogy az adminisztrációs terhek megnövelésével kiszűrjék a kóklereket.

Megnövekedő adminisztrációs teher – az új rendelet szerint a székhelyszolgáltatásra irányuló szerződés tartalmi elemeként a felek kötelesek rögzíteni a cég azon iratait, amelyeket a székhelyen kíván őrizni, rendelkezésre tartani. Ezen felül is köteles a szolgáltató tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetni azon iratokról és ingóságokról, amelyeket a szerződés alapján tart magánál és egy napon belül értesíteni a céget a küldemények érkezéséről.

Cégtábla – a székhelyszolgáltató köteles gondoskodni róla, hogy a cég cégtáblája az ingatlanon, jól látható helyen kerüljön elhelyezésre.

Bejelentés a NAV-hoz – a cég köteles a NAV-nak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a NAV kockázatos adózónak minősíti a céget, amennyiben az székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

Amennyiben cége székhelyszolgáltatóhoz van bejelentve, vagy egyébként kérdése merül fel a székhelyszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban, személyre szabott tájékoztatásért keresse irodánkat bizalommal!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!