Ingatlanjog

Irodánk számos külföldi és magyar befektetőt képvisel lakás- és nem lakás céljára szolgáló (kereskedelmi, üzleti stb.) ingatlanokkal, így különösen irodai létesítményekkel, bevásárlóközponttal, szállodákkal, tetőterekkel és társasházakkal kapcsolatos ügyekben. Rendszeresen látjuk el intézményi és magánbefektetők jogi képviseletét különféle ingatlan-tranzakciók során.
Ügyfeleink beruházási és fejlesztési tevékenységének teljes jogi hátteréhez tanácsadást nyújtunk. Előkészítjük és elkészítjük az adásvétellel, bérlettel, lízinggel stb. kapcsolatos szerződéseket és igény szerint gondoskodunk a hivatali engedélyezésről, illetve ügyintézésről.

Szakértőink

 • dr. Madarassy Tamás
 • dr. Bodroghelyi Mátyás
 • dr. Tóth Renáta
 • dr. Mikó Katalin
 • dr. Sipos Zoltán
 • dr. Barczi Loránd
 • dr. Balog Eliza
 • dr. Gráfel Vilmos
 • dr. Szilágyi Hanna
 • dr. Benei Fanni Bianka
 • dr. Juhász Evelin
Szakértőink

Területek

 • ingatlan adásvételek
 • jelzálogszerződések
 • bérleti szerződések és módosítások
 • ingatlanfejlesztéshez szükséges szerződések
 • építési, vállalkozási szerződések
 • telekalakítási eljárások

Társasági jog

Teljes körű jogi segítséget nyújtunk a magyar jog szerinti gazdasági társaságok – elsősorban Kft-k, Zrt-k – alapításához. Elkészítjük a társaságok létesítő okiratát, valamint az összes szükséges további okiratot és gondoskodunk a társaságok cégbírósági, adóhatósági, társadalombiztosítási, esetleges kereskedelmi és iparkamarai regisztrációjáról. A működő társaságoknál közreműködünk a vállalati érdekeltségek, üzletrészek és részvények átruházásában, teljes vállalkozások felvásárlásában illetve eladásában (M&A). Elkészítjük a vállalkozások szervezeti és működési szabályzatait.

Szakértőink

 • dr. Madarassy Tamás
 • dr. Bodroghelyi Mátyás
 • dr. Tóth Renáta
 • dr. Mikó Katalin
 • dr. Sipos Zoltán
 • dr. Barczi Loránd
 • dr. Balog Eliza
 • dr. Gráfel Vilmos
 • dr. Szilágyi Hanna
 • dr. Benei Fanni Bianka
 • dr. Jandó Tamás
Szakértőink

Területek

 • bt, kft és zrt alapítása, módosítása
 • céges ügyek teljeskörű intézése
 • tőkeemelések
 • osztalékfizetéssel kapcsolatos kérdések
 • átalakulások teljeskörű intézése (bt-ből kft, ill kft-ből zrt.)
 • bt-k és Kft-k végelszámolása, egyszerűsített formában is
 • IT, FB és más belső szabályzatok
 • ügyvezetői felelősséggel kapcsolatos kérdések
 • csődeljárás lebonyolítása

Követeléskezelés

Irodánk számos, a nemzetközi piacon is elismert társaságot képviselt tartozásbehajtás kapcsán. Szakértelmünk kiterjed a fizetési meghagyásos eljárásra, továbbá a felszámolási eljárásra is. Ellentmondás esetén a peres képviselet ellátását is vállaljuk.

Szakértőink

 • dr. Madarassy Tamás
 • dr. Mikó Katalin
 • dr. Sipos Zoltán
 • dr. Balog Eliza
 • dr. Szilágyi Hanna
 • dr. Juhász Evelin
 • Mondok Máté
Szakértőink

Területek

 • fizetési meghagyásos eljárás
 • ügyvédi felszólítás
 • felszámolási eljárás

Munkajog

Irodánk jogi tanácsadást nyújt az általa képviselt társaságok számára munkajogi kérdésekben, ideértve a vezetői és általános munkaszerződéseket, a munkajogi felelősséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezését, továbbá a munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben való jogi vélemények adását. Üzleti titokkal kapcsolatos megállapodások vagy szerződéses rendelkezések szerkesztésében és véleményezésében járunk el ügyfeleink érdekében, illetve jártasak vagyunk titoktartási, versenykizárási nyilatkozatok és szerződések elkészítésében is.

Szakértőink

 • dr. Bodroghelyi Mátyás
 • dr. Sipos Zoltán
 • dr. Gráfel Vilmos
 • dr. Benei Fanni Bianka
 • dr. Jandó Tamás
 • dr. Juhász Evelin
Szakértőink

Területek

 • munkaszerződések létrehozása, módosítások
 • munkaviszony megszüntetés (rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés)
 • munkaügyi nyilvántartások
 • üzemi megbízott, üzemi tanács választásának lebonyolítása
 • bérpótlékok, béren kívüli juttatás
 • titoktartási megállapodások
 • versenytilalmi megállapodások

Adatvédelem

Gyakran készítünk adatkezelési tájékoztatókat és adatvédelmi szabályzatokat vállalkozások számára. Komplex adatvédelmi auditot is végzünk, amelynek keretében ügyfeleink működését teljeskörűen megvizsgáljuk, és a vizsgálat eredményétől függően javaslatot teszünk az adatvédelmi gyakorlata módosítására. Tanácsadási szolgáltatást nyújtunk a marketing tevékenység, kamerakezelés és munkavállalói adatkezelések vonatkozásában, továbbá széleskörű adatvédelmi tisztviselői feladatot is ellátunk ügyfeleink részére.

Szakértőink

 • dr. Barczi Loránd
 • dr. Jandó Tamás
 • dr. Juhász Evelin
Szakértőink

Területek

 • adatkezelési tájékoztatók, adatvédelmi szabályzatok
 • auditok lebonyolítása
 • adatvédelmi tisztviselői tevékenység

IT, e-kereskedelem

Irodánk rendszeresen ad jogi tanácsot telekommunikációs és különféle információs- és technológiai jogi kérdések vonatkozásában. Számos nagy, nemzetközi hálózatú ügyfelet képviselünk a szoftverfejlesztés, illetve hardver kereskedelem területén.

Szakértőink

 • dr. Madarassy Tamás
 • dr. Barczi Loránd
Szakértőink

Területek

 • szoftverkereskedelmi szerződések
 • szoftverfejlesztési szerződések
 • webáruházakhoz kapcsolódó szerződések
 • adatvédelemmel kapcsolatos kérdések
 • internetes felhasználásra vonatkozó tanácsadás

Civil szervezetek

Komoly tapasztalattal rendelkezünk nonprofit társadalmi szervezetek jogi háttérmunkájának segítésében, ide értve azok alapítását, szervezetében bekövetkező változások lebonyolítását, valamint folyó ügyek (pl: közgyűlések levezetése) kezelését. Ezen túl teljeskörű segítséget tudunk nyújtani a tevékenységhez kapcsolódó szerződések véleményezésében, elkészítésében, illetőleg támogatásokkal kapcsolatos ügyintézésben.

Szakértőink

 • dr. Mikó Katalin
 • dr. Balog Eliza
Szakértőink

Területek

 • egyesületek alapítása, módosítása
 • alapítványok alapítása, módosítása
 • támogatási szerződések
 • támogatásokkal kapcsolatos ügyintézések
 • belső szabályzatok pl.: felügyelő bizottság, kuratórium
 • közgyűlések levezetése

Polgári perek

A gazdasági élettel összefüggő vitás ügyeket – ügyfeleink üzleti érdekeit szem előtt tartva – igyekszünk tárgyalásos úton, ésszerű kompromisszum létrehozása útján megoldani. Ha erre nincs mód, ügyfeleink jogos érdekeit polgári per útján érvényesítjük az ország bármely bírósága előtt.

Szakértőink

 • dr. Madarassy Tamás
 • dr. Bodroghelyi Mátyás
 • dr. Tóth Renáta
 • dr. Mikó Katalin
 • dr. Sipos Zoltán
 • dr. Balog Eliza
 • dr. Jandó Tamás
 • dr. Juhász Evelin
Szakértőink

Területek

 • tartozások behajtása
 • biztosítási és kártérítéses ügyek
 • fedezetelvonó szerződések
 • vállalkozási szerződésből eredő viták
 • elszámolási viták
 • felszámolási eljárások
 • társasházakkal szembeni igényérvényesítések
 • öröklési jogviták és peres eljárások

Pénzügyi jog

Irodánk számos nemzetközileg aktív vállalkozásnak intézi a befektetési, pénzügyi és közvetítői tevékenységének (pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások) jogi háttérmunkáját. Irodánk ebben a körben a hitelezési, faktoring, lízing és pénzügyi közvetítői területen átfogó és naprakész tapasztalattal rendelkezik. Egyes ügyvédeink korábbi és jelenlegi munkakapcsolataik révén szoros szakmai összeköttetésben állnak a pénzügyi területet felügyelő hatóságokkal.

Szakértőink

Szakértőink

Területek

 • MNB (PSZÁF) engedélyezési eljárások
 • hitelezési eljárások
 • pénzügyi vállalkozás alapítás
 • pénzügyi szerződések készítése