2023. március 13.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Úgy tűnik, mintha a közúti járműforgalomban napról napra többen vennének részt, és sajnos egyre többen sértik meg úgy a közlekedési szabályokat, hogy azzal másokat sodornak veszélybe. Ezen cselekményeket a törvény súlyosan bünteti. Olvassa el cikkünket és tájékozódjon a közúti veszélyeztetéssel kapcsolatos alapvető információkról!

Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, az megvalósítja a közúti veszélyeztetést (Btk. 234. §).

Ki lehet a bűncselekmény elkövetője?

A bűncselekmény elkövetője kizárólag az lehet, aki a közúti közlekedés szabályainak a hatálya alatt áll. Ez a személy elsősorban értelemszerűen az, aki közúton járművet vezet.

A jogosítvánnyal való rendelkezés nem feltétel, az is lehet elkövető, aki jogosítvánnyal nem rendelkezik, azonban járművel, annak vezetőjeként közúton, vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton a közlekedésben részt vesz.

Az elkövető bűnössége

A közúti veszélyeztetés szándékos bűncselekmény. Az elkövető, vagyis a vezető előre látja cselekményének következményeit, és kifejezetten kívánja azokat, vagy belenyugszik az eredmény esetleges bekövetkezésébe.

Fontos azonban, hogy a közúti közlekedés szabályainak szándékos megszegése önmagában – az eredmény, nevezetesen mások veszélyeztetésének hiánya – még nem alapozza meg a cselekmény közúti veszélyeztetésként való értékelését.

Leggyakoribb veszélyeztetési formák

A napjainkban előforduló egyik leggyakoribb veszélyeztetés az úgynevezett „büntetőfékezés”, amikor az elkövető minden ok nélkül fékez, arra kényszerítve ezzel a mögötte haladó vezetőt, hogy gépkocsijával hirtelen fékezzen, esetleg irányt változtasson, veszélyeztetve ezzel a mögötte haladó életét és testi épségét.

Másik gyakori forma, amikor ijesztési szándékkal a vezető „ránk rántja a kormányt”.

Szintén gyakori, amikor a járművezető le akarja „szorítani” az útról a szabályosan haladó másik járművet.

Érdemes tudni, hogy az az eset is ide tartozhat, amikor az előzés alatt álló jármű vezetője szándékosan gyorsít annak érdekében, hogy megnehezítse az őt előző személy manőverét.

Általánosságban véve elmondható, hogy minden „leckéztetési” szándékkal végrehajtott közlekedési cselekmény a közúti veszélyeztetés körébe sorolható.

A bűncselekmény súlyosabban minősülő esetei

A bűncselekmény súlyosabban minősülő esete az, amikor a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget okoz. Nyilvánvalóan a legsúlyosabb minősítést az jelenti, ha a baleset halált, kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Teendő közúti veszélyeztetés esetén

Ha eljárást indítottak Ön ellen közúti veszélyeztetés okozása miatt, haladéktalanul keresse fel Irodánkat, hogy szakértői kollégáink még az eljárás korai szakaszában megkezdhessék az Ön védelmét. Minél előbb keres fel minket, annál több esély van a büntetés enyhítésére, vagy akár felfüggesztésére.