2022. augusztus 17.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A határozatlan idejű bérleti szerződés – mint ahogyan az a nevében is benne van – lényegében addig áll fenn a felek között, míg azt fel nem mondják, illetve meg nem szüntetik. A határozott idejű bérleti szerződés pedig a szerződésben kikötött dátumig, vagy a szerződésbe foglalt feltétel bekövetkezéséig áll fenn – például egy jogviszony megszűnéséig. Azonban kialakulhat olyan helyzet, amikor a határozott idejű bérleti szerződés határozatlan idejűvé válik. Ez a cikk ennek a kockázatára kívánja felhívni a szerződő felek figyelmét.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rögzíti, hogy ha a határozott időre kötött bérleti szerződésben megállapított idő eltelte után a bérlő a dolgot tovább használja, és ez ellen a bérbeadó a szerződésben megállapított idő elteltétől számított tizenöt napon belül nem tiltakozik, a határozott időre kötött szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át.

Felmerül a kérdés, hogy abban az esetben, ha a bérlő 15 napon belül nem tiltakozik a használat ellen, és a határozott időtartamú szerződés határozatlan időtartamúvá válik, akkor szükséges-e újabb – határozatlan időre – szerződést kötni, illetve fel kell-e mondani a korábbi – határozott időre kötött – szerződést? A joggyakorlat szerint nem szükséges külön nyilatkozat ahhoz, hogy ezek a szerződések határozatlan idejűvé váljanak, mert ez – a 15 napot követően – automatikusan bekövetkezik. Emögött az a gondolatmenet áll, hogy mivel a bérlő a dolgot tovább használja, és a bérleti díjat megfizeti, továbbá a bérbeadó 15 napon belül ezt nem kifogásolja, a bérlő valójában a ráutaló magatartásával módosítja a szerződést.

Ha a bérbeadó kifogásolja a bérlő ingatlanban való további tartózkodását, akkor a hosszadalmas pereskedés elkerülése végett más lehetőségekkel is tud élni annak érdekében, hogy a bérlő minél hamarabb elhagyja az ingatlant. Ilyen megoldás lehet például a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben rögzített gyorsított eljárás, vagy közjegyzői okiratba foglalás, amelyről részletesebben a „Lakásbérleti szerződések jogi rejtelmei” című cikkünkben tértünk ki.

Mint látható, a bérbeadó könnyedén elkerülheti a bérlő együttműködésének hiányából eredő kellemetlenségeket, ha ügyvéd közreműködését veszi igénybe. Ehhez hasonló, vagy bármilyen egyéb témában forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal, ahol tapasztalt kollégáink segítségére lesznek!