2014. május 23.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Ha egy vásárolt termék (rejtett) hibás, akkor ahogy a köznyelv mondja, a „garanciális időszak” alatt lehet igényeket érvényesíteni az értékesítővel szemben. A jog azonban – 2014. március 15. napja óta – már 3 fajta igényérvényesítést is ismer, amely megkönnyíti a vásárlók helyzetét és könnyebb eligazodni a „garancia” szabályi között.

A szabályozás újdonsága, hogy most már az esetlegesen hibás termék gyártójával szemben is könnyebb az igényérvényesítés. Eddig gyakorlatilag csak az eladóval szemben tudott a vásárló fellépni, ha a gyártóval szemben kívánt eljárni, úgy sokkal bonyolultabb volt a számára.   Ha a termék, amit vásárolunk, hibás, az esetek nagy részében nem lehet egyértelműen vagy gazdaságosan bizonyítani, hogy a hiba mire vezethető vissza, kinek a felelőssége a hiba bekövetkezte. A bizonyítás sikertelenségének következményei a bizonyításra kötelezett személyt terhelik, az viseli a bizonyítás sikerességének rizikóját. Ezért fontos, hogy kinek kell bizonyítania ezeket, amely a különböző jogi kategóriák esetén más és más.   A vásárló számára a termék meghibásodása esetén a legerősebb jogosultság a jótállási jog (vagy más, nem „jogi” szóval: garancia). Ezen időszak alatt az eladónak (gyártónak) kell bizonyítania azt, hogy a meghibásodás az adásvételt követően keletkezett, mert pl. a vevő nem a rendeltetésének megfelelően használta az eszközt. A jótállás (garancialevél) egy írásbeli kötelezettségvállalás a forgalmazó részéről, hogy a jótállási idő alatt történő meghibásodás kijavításáért kezeskedik – kivéve, ha a garantőr bizonyítani tudja, hogy a vevő felelős a hibáért.

Második lehetőség, a kellékszavatosság, amely érvényesítése esetén – szemben a jótállással – a vásárló kötelezettsége bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárláskor létezett. A törvény a fogyasztók, azaz a nem hozzáértő magánszemélyek részére kedvezményként az első hat hónapban megfordítja a bizonyítási kötelezettséget, így meghibásodás esetén a törvény vélelmezi, hogy a termék hibája már vásárláskor is fennállt: ebben az esetben az eladó felel a hibáért. Az eladó természetesen bizonyíthatja a fogyasztóval szemben az ellenkezőjét (bár a gyakorlatban erre csak ritkán kerül sor, részben a költségek, részben a bizonyítás nehézségei miatt).

Az új Ptk. alapján harmadikként a termékszavatossági igényt lehet érvényesíteni. Termékszavatosság esetén a vásárló nem csak az eladóval, hanem közvetlenül a gyártóval vagy az importőrrel (kereskedővel) szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát. A pontos eljárást szabályozó rendelet – amely május 14-én lép hatályba – kimondja: szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötése bizonyított, ha a vevő felmutatja a számlát vagy nyugtát.   A fogyasztó első sorban a hibás termék vagy hibás teljesítés kijavítását, kicserélését, kérheti, másodlagosan – azaz, ha az elsődlegesen kért igény nem teljesíthető – az ár hibával arányos csökkentésére vagy a szerződés teljes megszüntetésére (áru ill. pénz visszaadására) irányulhat.   A fenti igények érvényesítése érdekében kiemelten fontos, hogy a számlát minden alkalommal az igényérvényesítésre nyitva álló idő végéig megtartsuk, hiszen annak hiányában gyakorlatilag lehetetlen bizonyítani a vásárlás tényét. Az igény érvényesítésének pontos módjáról és gyakorlati fortélyairól külön cikkben olvashatnak majd.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!