2022. szeptember 29.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Egyesülete vagy alapítványa van, amit szeretne megszüntetni? Régóta nem végzett tevékenységet és bevétele sincs? Cikkünkben segítünk, hogyan tudja civil szervezetét megszüntetni.

Mikor lehet a civil szervezetet megszüntetni?

A civil szervezet megszüntetésére csak jogszabályi feltételek fennállása esetén van lehetőség. Az alábbiak közül legalább egynek teljesülnie kell, és azt a kérelemben meg kell jelölni:

A Ptk. 3:48. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

A Ptk. 3:84. §-a alapján a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

A végelszámolás menete

A civil szervezet megszüntetésének egyik módja, ha kérik a civil szervezet végelszámolásának nyilvántartásba vételét. Ehhez az alábbiakat szükséges teljesíteni:

  • ki kell jelölni a végelszámolót, tőle kell elfogadó nyilatkozat
  • el kell határozni a végelszámolás kezdő időpontját
  • közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív csatolása
  • nyilatkozat arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról értesítették
  • formanyomtatvány csatolása az illetékes törvényszékhez.

Egyéb fontos információk

Fontos tudni, hogy a végelszámolás megindításának időpontjától a végelszámoló képviseli a civil szervezetet.

A végelszámolás közzétételét követő 40 napjuk van a hitelezőknek, hogy igényeiket bejelentsék a végelszámolónak.

A 40 nap leteltét követően a törvényszéket értesíteni kell, hogy érkezett-e hitelezői megkeresés, vagy nem. Ha érkezett, akkor a követelésekről jegyzéket kell készítenie a végelszámolónak, amit be kell nyújtani a bíróságra.

Ha van hitelezői igénybejelentés, felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet kell benyújtani.