2014. február 12.
Szerző: Ügyvédi Iroda

behajtási kötségátalány

Mi az a behajtási költségátalány?

Ahogy azt már korábbi cikkeinkben is részleteztük, nagy változás történt a késedelmes számlafizetés terén!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Ptk. egyik legfrissebb rendelkezése vonatkozásában a késedelmesen fizetett számlákkal kapcsolatos változásokról, azaz a behajtási költségátalány szabályairól.

Minimum mekkora összeg a behajtási költségátalány?

A jogszabály egy Európai Uniós irányelv átültetésével kötelezővé teszi a késedelmesen számlafizetés után a késedelmi kamaton felüli behajtási költségátalány fizetését is. A törvény szerint a késedelmi kamaton túl legalább 40 Eurónak megfelelő forintösszeget köteles az adós késedelem esetén megfizetni, az összegtől csak felfelé lehet eltérni. A törvényszöveg deklarálja azt is, hogy a felek a behajtási költségátalánytól eltekintő kikötést nem tehetnek, az ilyen kikötés semmis.

Érdekes helyzet állhat elő, ha a hitelezőnek nem is merült fel költsége a behajtás során, vagy ha a hitelező önszántából nem tart igényt a költségátalányra. Álláspontunk szerint a hitelező egyoldalúan eltekinthet a költségátalány igénylésétől, hiszen a Ptk. csupán az ilyen kikötést tiltja az egyoldalú eltekintés véleményünk szerint azonban nem minősül kikötésnek.

Vajon ilyen esetben – a hitelező jóvoltából – el lehet kerülni az átalány megfizetését? Vajon ehhez mit szól a NAV, nem fog-e adóhiányt (az ingyenes lemondásra tekintettel) megállapítani? Vajon a behajtási költségátalány kikötését mikortól és milyen követelésekre kell alkalmazni?

Amint kialakul az egységes álláspont a bírósági gyakorlatban és az Adóhivatalnál, haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!