2016. május 09.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Sok esetben a vagyoni viszonyok gyors rendezése válhat szükségessé a családban, melynek adminisztratív szempontból (is) leggyorsabb formája az ajándékozás. Az alábbiakban az ajándékozás általános szabályairól írtunk rövid összefoglalót.

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles. Ingatlan ajándékozását írásba kell foglalni és szükséges a birtok átruházás is.

Milyen esetekben célszerű inkább ajándékozni, mint eladni?

Az ingatlanok tulajdonjogánakajándék átruházására az adásvételi szerződés mellett célszerű megoldás lehet az ajándékozási szerződés, mégpedig azért, mert a hatályos jogszabályok alapján egyenes ági rokonok (pl.: szülő-gyermek, nagyszülő-unoka) és házastársak között illetékmentes az ajándékozás. Tehát ha családon belül szeretnénk tulajdont átruházni és a kapcsolat egyenes ági vagy házastársi, akkor az ajándékozás az előnyösebb.

Mikor nem éri meg az ajándékozás?

Oldalági rokonok, azaz testvérek között már illetékköteles, mégpedig az ingatlan értékének 9%-át kell megfizetni, míg ingó dolgok esetén az érték 18%-át. Azaz ha testvérünktől akarjuk valamilyen dolog tulajdonjogát megszerezni, akkor már nem éri meg ajándékozni ugyanis például az ingatlan adásvételénél az ingatlan árának 4% az illeték, míg ajándékozásnál 9%.

Mit tehetünk ha esetleg visszalépnénk vagy visszavonnánk az ajándékozást?

Ha az ajándékozó és a megajándékozott viszonya megromlik az ajándékozó megtagadhatja az átadást vagy ha a birtokbaadás már megtörtént vissza is követelheti az ajándékot. A teljesítést akkor tagadhatja meg az ajándékozó, hogyha a megajándékozotthoz fűződő viszonyában, vagy saját körülményeiben olyan változás történt minek következtében nem várható el tőle, hogy átadja az ajándékot.

Visszakövetelésre akkor van lehetőség, ha az ajándék átadását követően az ajándékozó életkörülményeiben olyan változás történt minek következtében létfenntartásához szüksége van rá, de csak akkor követelheti vissza ha a megajándékozott létfenntartását az nem veszélyezteti. Azonban nem köteles az ajándékot visszaadni, ha az ajándékozó létfenntartását természetben vagy járadék útján biztosítja.

Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója súlyos jogsértést követ el az ajándékozó kárára az az ajándékot vagy a helyébe lépő értéket visszakövetelheti. Visszakövetelheti akkor is az ajándékot, ha azt valamilyen feltevés miatt ajándékozta és az később meghiúsult és ha az nem lett volna akkor nem is ajándékozott volna.

Mikor nem lehet visszakövetelni az ajándékot?

Nem követelheti vissza az ajándékot vagy a helyébe lépett értéket, ha az a jogsértés idejében már nincs meg vagy megbocsátotta a sérelmére elkövetett jogsértést. Szokásos mértékű ajándék visszakövetelésére nincs lehetőség. Például, ha a gyermek vesz a szüleinek egy-egy könyvet akkor a könyveket vagy azoknak az értékét nem kérheti vissza, ha megromlik a viszonyuk, ellenben ha egy autót vagy egy lakást ajándékoz szülei részére azt a fent említett esetekben visszakövetelheti, de ugyan ez megtörténhet fordítva is.

Amennyiben további kérdése merült fel az ajándékozással kapcsolatban, forduljon szakértő csapatunkhoz bizalommal!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!