2017. január 27.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Szeretné igazságosan elosztani a vagyonát a családban? Nézze meg melyek az ajándékozás előnyei hozzátartozók közt! Tudja meg, hogy vannak-e olyan lényeges pontok, hibalehetőségek, amire mindenképp figyelnünk kell? Visszakövetelhető-e az ajándék, és ha igen, mikor?

Mire figyeljünk a hozzátartozók közötti ajándékozáskor?

A Nyugat-Európában elterjed örökségtervezés az utóbbi időben Magyarországon is mind népszerűbbé vált: ilyenkor az örökhagyó – elkerülendő az örökösök közötti későbbi vitákat – még életében, ajándékozási szerződések segítségével szétosztja az örökséget az abban érdekeltek között, gyakran önmaga számára a tulajdonjog átruházásával egyidejűleg haszonélvezeti jogot alapítva. Még kedvezőbb lehetőséggé teszi az egyenes ági rokonok, valamint házastársak közötti ajándékozást a törvény az illetékmentesség biztosításával. (Az ajándékozási ügyletről itt olvashat bővebben: http://madarassy-legal.com/ajandekozas-kerdesei/)

A formai és tartalmi követelményekről…

A szerződés formai és tartalmi követelményeire az adásvételi szerződésre irányadó előírásokat kell figyelembe venni, azonban – mivel az adásvétellel szemben e jogintézmény legmeghatározóbb eleme az ingyenesség – ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott pedig a dolog átvételére köteles. Az érdemi, vagyoni terhekkel járó kötelezettség tehát az ajándékozó oldalán van, míg a megajándékozott az átvétel és az átvétellel járó költségeket viseli.

Ingatlan ajándékozása esetén a szerződést írásba kell foglalni, valamint a tulajdonjog átruházásán felül a dolog birtokának átruházása is szükséges. Ezt követően a tulajdonjog az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Míg erre nem került sor, a teljesítést az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el. Ilyen lényeges változás lehet például az ajándékozó vagyoni helyzetének romlása, vagy a megajándékozott iránti bizalom, tisztelet elvesztése.

Mikor van lehetőség az ajándék visszakövetelésére?

Az ajándékozó a teljesítés megtagadása mellet az ajándék visszakövetelésére is jogosult, ha arra a szerződéskötést követően beálló változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, ha a megajándékozott vagy a vele együtt élő hozzátartozója rovására az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója súlyos jogsértést követ el, de a visszakövetelés alapja lehet a felek által ismert feltevés meghiúsulása is. Utóbbi eset gyakran előfordul a házastársaknak adott ajándékok körében: az ajándékozó ilyenkor a házasság felbomlása után a családból kikerülő, „volt rokonnal” szemben lép fel, visszakövetelve azt az ajándékot, melyet a házasság tartósságának reményében adott, ha az a házassági közös vagyonba került.  A visszakövetelésnek is vannak korlátai azonban: nem lehet az ajándékot visszakövetelni, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, illetve ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta, vagy a visszakövetelésről lemondott. Nincs helye továbbá a szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének sem. (Hasznos tipp: http://madarassy-legal.com/hogyan-vegrendelet-hogy-vegakaratunk-ervenyre-jusson/)

Amennyiben bármi egyéb kérdése lenne s fentiekkel kapcsolatban, vagy Ön is ajándékozási szerződét szeretne kötni az alábbi linken további információkat talál! [

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!