2020. november 23.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A váltónak számos típusát különböztetjük meg és a csoportosításnak többféle módja lehetséges. A váltó egyebek mellett elhatárolható a kötelezett személye vagy a váltó lejárata, esedékessége alapján is. Jelen cikkünkben a fentiek szerinti alapvető kategóriákat tekintjük át, megjegyezzük azonban, hogy a váltóba foglalható speciális záradékok sokféle további típust jeleníthetnek meg.

A saját és az idegen váltó

A váltónak két alaptípusát különböztetjük meg: a saját váltót, illetve az idegen váltót.

A saját váltó esetében a kiállító fizetési ígéretet tesz, hogy a váltóban meghatározott összeget maga fizeti meg a váltójogosult számára. A saját váltóból fakadó jogviszony tehát kétpólusú, szereplői kibocsátó és a rendelvényes (kedvezményezett). A saját váltó alkalmazásakor a kibocsátó egyben a kötelezett is, ő az, aki a fizetést teljesíteni fogja, a kedvezményezett pedig az a személy, aki számára, illetve akinek a rendeletére a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell. A „rendelet” kifejezés azt jelenti, hogy a váltó jogosultja rendelkezhet az értékpapírral, tehát átruházhatja (forgathatja) azt. A rendelkezés, vagyis a forgatás lehetősége azonban a kiállításkor akár ki is zárható a kötelezett által. Ebben az esetben a váltó és az abban megtestesülő jogosultságok nem idegeníthetőek el, a váltó csupán az engedményezés hatályával ruházható át, amellyel a váltóból fakadó előnyök elenyésznek.

Az idegen váltó a fentiekkel szemben egy háromoldalú jogügylet, amelynek során a váltót kibocsátó egy harmadik személyt (címzett) szólít fel arra, hogy a váltóban megjelölt személy (kedvezményezett) részére fizesse meg a váltóban meghatározott összeget.

Különbségek az esedékesség szerint

A váltóban foglalt követelés érvényesítése szempontjából nem csupán a kötelezett személye, de a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja is lényeges körülmény. A váltó ugyanis kiállítható megtekintésre, megtekintés után bizonyos időre, kelet után bizonyos időre és határozott napra. A más vagy egymást követő több esedékességi időpontra szóló váltó semmis.

A megtekintésre szóló váltó bemutatásakor fizetendő, vagyis a kötelezett bármikor fizetni köteles, amikor a jogosult a váltót a részére bemutatja. Az ilyen váltót a keltétől számított egy éven belül kell fizetés végett bemutatni. A kibocsátó azonban kikötheti, hogy a megtekintésre szóló váltót meghatározott nap előtt fizetés végett ne mutassák be. Ebben az esetben a bemutatási határidő ettől a naptól kezdődik.

A megtekintés után bizonyos időre szóló váltó esedékességét az elfogadástól, illetve vita esetén az óvás keltétől kell számítani. Ekkor a váltó kötelezettje tehát a bemutatást követő bizonyos, a váltóban megjelölt időtartamon belül köteles fizetni.

Kelet után egy vagy több hónapra kiállított váltó annak a hónapnak megfelelő napján esedékes, amelyben a fizetés teljesítendő.

A határozott napra szóló váltó értelemszerűen a megjelölt napon esedékes, mely napon (vagy az azt követő két munkanap valamelyikén) a váltóbirtokos azonban nem csupán jogosult, de köteles is a váltót a fizetési végett bemutatni.

Amennyiben a váltó fajtáinak további részleteire vagy a váltóban rejlő előnyökre kíváncsi, esetleg a váltó használatának lehetőségeivel kapcsolatban jogi tanácsadásra lenne szüksége, forduljon bizalommal szakértői csapatunkhoz, illetve tájékozódjon további cikkeinkből!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!