2020. augusztus 11.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Munkáltatói jogutódlásról abban az esetben beszélhetünk, ha a munkáltató gazdasági egysége (pl. egyik üzletága) valamilyen jogügylet (pl. adásvétel) alapján átadásra kerül egy másik munkáltató részére. Mi történik ilyenkor a munkavállalók munkaviszonyával? Elvesznek-e azon jogosultságok (pl. végkielégítés) melyek a korábbi munkáltatónál már megillették a munkavállalót? Jelen cikkünkben többek között e kérdéseknek is utánajárunk.

Mit örököl meg az új munkáltató?

Munkáltató jogutódlás (az Mt. fogalomrendszerében a munkáltató személyében bekövetkező változás) esetén a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek automatikusan, a törvény erejénél fogva átszállnak az új munkáltatóra. A munkáltatói jogutódlás tehát nem befolyásolja a munkaviszony fennállását, a munkavállalók munkaviszonya folytatólagosan fennmarad, csupán a munkáltató személye változik meg. A jogviszony folyamatosságából következően a végkielégítésre, felmondási időre vonatkozó időtartamot a munkáltató személynek változása nem szakítja meg, azokat továbbra is a korábbi munkáltatónál megkötött munkaszerződések létrejötte alapján kell számítani.

Lényeges körülmény, hogy a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások, így a tanulmányi szerződések és versenytilalmi megállapodások is változatlanul fennmaradnak, az azokból származó jogok és kötelezettségek átszállnak az átvevő munkáltatóra.

Mit tehet a munkavállaló?

Tekintettel arra, hogy bizonyos munkafeltételekről a munkáltatók egyoldalúan is jogosultak dönteni, így a változatlanságot és folyamatosságot garantáló fenti szabályok ellenére a munkáltató személyében bekövetkező változás adott esetben érintheti hátrányosan is a munkavállalót. Erre tekintettel az átadó, ill. az átvevő munkáltatónak az átszállást megelőzően és az követően is tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a munkavállalókkal szemben a munkafeltételeik, ill. jogaik és kötelezettségeik lényeges kérdéseit illetően.

Amennyiben a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy a rá irányadó munkafeltételek lényegesen és számára hátrányosan változnak meg, és ennek következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna, úgy a fentiekre hivatkozással a változást követő 30 napon belül felmondhat. Lényeges körülmény, hogy ebben az esetben a munkavállalót megilletik a felmentési időre és végkielégítésre vonatkozó jogosultságok (szemben az indokoláshoz nem kötött, bármikori felmondásának esetével).

Amennyiben további kérdése lenne a munkáltatói jogutódlással kapcsolatban, vagy más munkaügyi kérdésekben segítségre szorul, keresse bizalommal Irodánkat, ahol munkajogi szakjogász kollégáink személyre szabott segítséget nyújtanak munkajogi ügyeinek hatékony rendezésében.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!