2021. augusztus 03.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Sokan kényszerülnek albérletben élni a mindennapjaikat, így a bérleti szerződés nem kellően átgondolt rendelkezései problémákat vethetnek fel, különösen annak felmondásakor. Ebben a cikkben azok az alapvető fogalmak kerülnek ismertetésre, amelyek bérleti szerződés felmondása, megszüntetése esetén felmerülhetnek.

A bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezések a Lakás- és helyiségbérletről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben találhatóak.

A bérleti – vagy más néven lakásbérleti – szerződés tekintetében a felek szabadon határozhatják meg annak tartalmát, ha a fenti törvények a szerződés bizonyos rendelkezéseinek kikötését nem zárják ki. Így például a felek eldönthetik, hogy a bérleti jogviszony határozott vagy határozatlan időtartamra kötik meg, továbbá rendelkezhetnek a felmondás jogáról is. Ha a felek nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor az említett jogszabályok lesznek irányadóak.

Felmondásra a bérlő és a bérbeadó egyaránt jogosult, amely jog a rendes, illetve a rendkívüli felmondás körében gyakorolható. Kérdés azonban, hogy miként lehet őket egymástól elválasztani?

Rendes felmondás

Határozatlan idejű bérleti szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv rögzíti, hogy bármelyik fél az érintett hónap 15. napjáig előterjesztett nyilatkozatban, a következő hónap végére mondhatja fel a szerződést. A rendes felmondás sajátossága, – a rendkívüli felmondással szemben – hogy a bérleti jogviszony megszüntetésére irányuló szándék indokolása nem szükséges.

Rendkívüli felmondás

A rendkívüli felmondás lényegében egyfajta szankció, amely akkor alkalmazható, ha valamelyik fél szerződést szegett. Erre példa a bérlő oldaláról a fizetési késedelem, a lelakott, vagy megrongált ingatlan, illetve a bérbeadó oldaláról az, ha nem biztosítja az ingatlan rendeltetésszerű használatát.

Továbbá lehetőség van arra is, hogy akár határozott idejű, akár határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén a felek közös megegyezéssel, írásban megszüntessék szerződésüket. Ilyenkor a felek szabadon, az általuk megjelölt időpontban zárhatják le a közöttük fennálló jogviszonyt.

A fentiekre tekintettel a lakásbérleti szerződés megkötése előtt javasolt egy ügyvéd közreműködését igénybe venni, aki mindamellett, hogy az ismeretlen fogalmak tisztázásában segít, minden lényeges körülményre kiterjedő, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve tud megfelelő tanácsadást nyújtani. Bármilyen további kérdéssel a témában keressék fel ügyvédi irodánkat bizalommal, kollégáink a segítségükre lesznek!