2014. február 12.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Sokszor fel sem ismerjük, hogy a munkaviszony során valódi szellemi terméket, szerzői jogi védelem alá eső művet alkotunk, amelynek jogi helyzete kifejezetten fontos lehet a későbbi felhasználás során. A jogi megítélés szempontjából a mű mű-jellege, a munkaviszony fennállása, illetve a kapcsolódó jogok megoszlása a legfontosabb sarokpontok.

A kiindulópont mindenképpen annak meghatározása, hogy mi is számít szerzői jogi szempontból műnek. A hatályos szabályozás ezt a kérdést nagyon tágan rendezi, hiszen a védelem kiterjed az irodalmi művektől (akár szépirodalmi, szakirodalmi vagy tudományos) a grafikus megjelenítéseken át egészen a számítógépes adatbázisokig és programokig, amennyiben azok bármilyen önállósággal, eredetiséggel rendelkeznek. A kulcs tehát az, hogy az alkotásnak eredetinek kell lennie, a puszta másolás semmiképpen sem eredményezhet szerzői jogi oltalmat, viszont amennyiben lényeges átfogalmazásról, átszerkesztésről van szó, akkor már megáll a védelem.

A mű akkor számít munkaviszony keretében létrehozottnak, hogyha az arra vezető tevékenység a munkavállaló munkaköri leírásában kifejezetten szerepel, vagy pedig az egyéb módon a munkaidő terhére elszámolásra került. A gyakorlatban előforduló eset, hogy a munkavállaló a munkáját túlórában, vagy adott esetben szabadideje terhére, akár hétvégén végzi, és ennek eredményeképpen jön létre a szerzői mű. Ilyen esetben, mivel a tevékenység a munkaviszonyhoz kapcsolódott, a mű is munkaviszony keretében keletkezettnek számít.

Miután megvizsgáltuk, hogy a mű munkaviszony keretében keletkezett-e, fontos meghatároznunk, hogy az ahhoz kapcsolódó jogok hogyan oszlanak meg a munkavállaló és a munkáltató között. A szerzői művekhez kapcsolódó jogok minden esetben két nagy csoportra oszlanak, a tényleges szerzőt illetik meg az át nem ruházható személyhez fűződő jogok (nyilvánosságra hozatal, név feltűntetése, a mű egységéhez való jog), míg a vagy a szerzőt, vagy a felhasználót illetik a vagyoni jogok (a többszörözéstől a terjesztésen át az átdolgozásig).

Munkaviszony keretében alkotott művek esetében egyértelmű, hogy a személyhez fűződő jogokkal a tényleges szerző, vagyis a munkavállaló rendelkezik. A gyakorlati életet a jogi szabályozás annyiban leköveti, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulást a munkavállaló részéről vélelmezni kell, vagyis erről külön nyilatkozatot nem kell beszerezni. Ezért tehát a valós életben sokszor előforduló gyakorlat, amikor a munkavállaló által megírt, elkészített, megalkotott művet a felettes, más munkavállaló, vagy a munkáltató nevében teszik közzé, mindenképpen jogsértő, és akár komolyabb kártérítési igényt is megalapozhat.

A vagyoni jogok helyzete és szabályozása ehhez képest eltérő, itt alapvetően a munkáltató a kedvezményezett, mivel főszabály szerint a vagyoni jogok teljességét megszerzi a mű megalkotásának pillanatában. Fontos azonban kiemelni, hogy a szerzőt minden esetben díjazás illeti meg, ha a munkáltató a művet maga felhasználja, vagy a felhasználásra másnak engedélyt ad vagy a művel kapcsolatos vagyoni jogokat másra átruházza. Ez nem jelenti azt, hogy a szerzőnek érdemi lehetősége lenne a felhasználás korlátozására, de az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, és az ehhez kapcsolódó díjazás minden esetben megilleti.

A fenti vázlat alapvetően csak a főbb irányokat mutatja be a kérdéssel kapcsolatban, amennyiben munkavállalóként munkaviszony keretében nagyobb jelentőségű művet alkotott, vagy munkáltatóként bármilyen művet nagyobb mennyiségben szeretne felhasználni, többszörözni, vagy egyéb módon hasznosítani, akkor javasoljuk, hogy mindenképpen forduljon hozzánk, mert az esetleges hibás felhasználással vagy felhasználási jogok hiányával jelentős veszteség érheti, komolyabb kártérítést kockáztathat.

 

Ha Önt most érdekli a munkajoggal kapcsolatos összes anyagunk, akkor látogassa meg munkajoggal kapcsolatos oldalunkat!

 

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!