2014. május 18.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Új fejezet nyílt a magánjogban, hiszen március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv. De mi a helyzet a folyamatban lévő jogviszonyokkal?

Röviden összefoglaljuk, hogy milyen jogviszony esetében milyen főbb rendelkezéseket kell alkalmazni.

Főszabályként minden, 2014. március 15. napja után keletkezett tény, jogviszony, megtett nyilatkozat, tanúsított jogsértés esetén az új jogszabályt kell alkalmazni. Szerződésszegés kapcsán a szerződés aláírásának (keletkezésének) ideje az irányadó, szerződésen kívüli károkozás (pl. gépkocsi feltörése, rongálás stb.) esetében a károkozás ideje határozza meg, hogy az új Ptk.-t, vagy a régi Ptk.-t kell-e alkalmazni.

Olyan folyamatos, ismétlődő károkozás esetén (pl. ha a szomszéd folyamatosan a mi helyünkre parkol), ahol a károkozó magatartás a régi és az új Ptk.-t is érinti, a régi jogszabályt kell alkalmazni.

Az új, 2014. március 15. után alapított cégeknél értelemszerűen az új jogszabály lesz irányadó. A már működő cégek esetén a korábbi törvényt kell alkalmazni, egészen az első cégmódosításig. Közkereseti és betéti társaságoknál egy, korlátolt felelősségű társaságoknál és részvénytársaságoknál két éves határidő alatt kell a megfelelő módosításokat megtenni.

Az öröklési kérdésekben az örökség megnyíltának ideje, végrendeleteknél a végrendelkezés dátuma az irányadó.

Mivel a szabályozás a fenti egyszerű szabályok ellenére egyes konkrét esetekben igen bonyolult lehet, irodánk nagyon szívesen segít Önöknek a megfelelő értelmezés kialakításában.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!