2013. március 21.
Szerző: Ügyvédi Iroda

éves beszámoló

A gazdasági társaságok éves beszámolójának elkészítése és letétbe helyezése kapcsán az alábbi fontosabb tudnivalók alapján szükséges eljárni:

Határidő az éves beszámoló kapcsán:

 

–        az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni az alább felsorolt dokumentumokat (a letétbehelyezés határideje általában május 31. napja)

Mely dokumentumokat kell letétbe helyezni?

–        az éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót

–        kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is

–        az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot

Teendők az éves beszámoló kapcsán:

–        a legfőbb szerv ülésének összehívása, megtartása, beszámoló elfogadása határozathozatallal a Tagok/részvényesek által,

–        határozat az adózott eredmény felosztásáról

–        ha van könyvvizsgáló, annak meghívása a legfőbb szerv fenti ülésére, könyvvizsgáló köteles részt venni

–        ha van felügyelőbizottság, a legfőbb szerv csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat

–        osztalékfizetés esetén a kötelezően kiállítandó és a cégbíróság számára kötelezően és szükségszerűen benyújtandó ügyvezetői nyilatkozat

o       az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését

o       30 napon belül a cégbírósághoz elektronikus úton be kell nyújtani, a bejelentés nem jár illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel

Az éves beszámoló letétbe helyezésének mulasztása esetén: (bírság)

–        akkor szabható ki, amennyiben az éves beszámoló nem felel meg a törvényi előírásoknak

–        két alkalommal szabhat ki mulasztási bírságot az adóhatóság (először: ötszázezer forintig, másodszor: egymillió forintig terjedő összegben)

–        adóhatóság határidőt tűz ki a kötelezettség teljesítésére

–        elmaradása az adószám törlését, illetve végső soron a cég törvényességi felügyeleti eljárás keretében való törlését vonhatja maga után

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!