2012. április 21.
Szerző: Ügyvédi Iroda

cégvezető felelőssége

Amint arra már korábbi írásunkban is rávilágítottunk, a céges, valamint a fizetésképtelenségre vonatkozó eljárásokra vonatkozó jogszabályok jelentős mértékben megváltoztak, a cégvezető felelőssége kérdéseit a jogalkotó nagy mértékben átértelmezte, ezzel egyidejűleg a korábbi tulajdonosok felelősségét jelentős mértékben kiszélesítette. Ezt a speciális esetkört, vagyis a korábbi tulajdonosok megnövekedett felelősségének kérdéseit járjuk körül jobban az alábbiakban.

A csődtörvény 2012. március 1. napjától hatályos módosításával a jogalkotó jelentős mértékben kiszélesítette azoknak az eseteknek körét, amikor a társasági részesedésétől megvált tag korlátlan felelőssége a társaság tartozásaiért megállapítható. A korábbi, elsősorban a „fantom cégek” kiszűrésére irányuló szabályok kiegészültek egy egészen új elemmel, amely már a vállalatfelvásárlásokra, vagyis a cégeladásokra vonatkozó tranzakciókat is jelentősen érinti.

Az új szabályozás alapján az eladó felelőssége a felszámolási eljárás hatálya alá került társaság tartozásaiért akkor áll fenn, ha részesedése átruházását megelőzően a társaságban többségi befolyással rendelkezett és a részesedés átruházását követően még nem telt el három év. Ilyen esetben a bíróság megállapíthatja a részesedésétől megvált tag felelősségét a felszámolási eljárásban ki nem elégített valamennyi hitelezői követelés tekintetében. Ez alól csak akkor mentesülhet, amennyiben a részesedésétől megvált tag bizonyítani tudja, hogy a felelősség alóli mentesülésnek valamennyi feltétele fennáll.

A szabály az eladó tag közvetlen és korlátlan felelősségét állapítja meg a társaság hitelezőivel szemben. Ez a felelősség azonban fennáll akkor is, ha az eladónak esetleg már két és fél éve nem volt semmilyen gazdasági kapcsolata sem a céggel. Ez mindenképpen kivételt jelent a korlátolt felelősség általános elve alól, és számos kockázatos és veszélyes helyzethez vezethet. Mentesülés csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a volt tag bizonyítani tudja, hogy a részesedés átruházásának időpontjában a társaság még fizetőképes volt és a tartozás felhalmozódása csak ezt követően következett be; illetve, ha azt bizonyítja, hogy a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt, vagy nem volt fizetőképes, de a volt tag az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el.

Annak igazolására, hogy a társaság az átruházáskor még fizetőképes volt, az eladó tagnak célszerű valamilyen dokumentumot beszereznie, amivel igazolni tudja a fenti tényt. Erre szolgálhat a társaság ügyvezetésétől a társaság adásvétel napjára elkészített mérlege vagy egyéb fizetőképességet bizonyító dokumentuma. Fontos továbbá, hogy a volt tag ezen okiratot megőrizze, hogy egy esetleges eljárás során ezzel ki tudja zárni felelősségét.

A másik alcsoport, vagyis az az eset, amikor az adásvétel tárgya a fizetésképtelen vagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő cég, már lényegesen nagyobb kockázatokat rejt. Ebben az esetben a mentesülés esetei jóval szűkebbek, hiszen arra csak akkor van mód, ha a volt tag bizonyítani tudja, hogy jóhiszeműen, és egyértelműen a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával járt el.

A bonyolult kérdés ezzel kapcsolatban pont a jóhiszeműségnek a bizonyítása. Amennyiben a társaság bizonyíthatóan nem a tagnak felróható okból került fizetésképtelen helyzetbe, és a vevő a részesedést az annak átruházására kötött megállapodásban is rögzített módon azért kívánja megszerezni, hogy a társaságot átszervezze, és ezzel a további működés feltételeit biztosítsa, akkor nagy valószínűséggel ezzel a volt tag jóhiszeműsége bizonyítható. Ha a jóhiszeműség bizonyítható is, a felelősség alóli mentesülésnek feltétele annak bizonyítása is, hogy a volt tag az átruházás során a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el. Ennek bizonyíthatósága még a jóhiszeműség bizonyíthatóságánál is több problémát vet fel. Eleve kérdéses lehet például, hogy egy átruházás mennyiben szolgálja vagy sérti a hitelezők érdekeit. Egyáltalán nem tisztázott ezzel kapcsolatban, hogy egy átruházás során mit kell tennie a vevőnek és az eladónak annak bizonyítására, hogy az átruházáskor a hitelezők érdekeit figyelembe vették.

Összefoglalva úgy gondoljuk, hogy a későbbi felelősség (tagi felelősség, cégvezető felelőssége) elkerülése érdekében a társaság tagjának indokolt az átruházás során bizonyítékot gyűjtenie arról, hogy a céltársaság az átruházáskor fizetőképes volt. Különösen megfontolandó ez a kérdés abban az esetben, amikor az átruházás pillanatában a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben van, vagy már fizetésképtelen, hiszen ilyenkor az eladó későbbi felelősségét csak annak bizonyításával tudja elkerülni, hogy jóhiszeműen, a hitelezők érdekeinek figyelembe vételével járt el.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!